คาสิโนออนไลน์ ยอดนิยมอันดับ1

“กระดูกสันหลังคด” เพราะสะพายกระเป๋าเป้หนัก อันตรายของเด็กไทย

กระดูกสันหลัง เป็นอวัยวะที่สำคัญในเรื่องของการพยุงร่างกาย การยืน เดิน นั่ง

รวมไปถึงเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นประสาทไปยังกะโหลกศีรษะ กระดูกสะบัก กระดูกเชิงกราน และกระดูกซี่โครง และยังเป็นที่อยู่ของไขสันหลังที่ทำหน้าที่ส่งความรู้สึกไปยังสมองอีกด้วย ดังนั้นหากกระดูกสันหลังมีความผิดปกติ อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายในภาพรวมได้โรคกระดูกสันหลังคด
โรคกระดูกสันหลังคด เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป และพบได้บ่อย โดยแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามอาการ และลักษณะการคดงอของกระดูก เช่น คดงอเป็นรูปตัว C บริเวณด้านบน ด้านล่าง ตรงกลางหลัง หรือคดงอเป็นตัว S

สาเหตุของอาการกระดูกสันหลังคด
ส่วนใหญ่โรคกระดูกสันหลังคดไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจน แต่อาจมีสาเหตุได้จาก

อาการข้างเคียงจากโรคสมองพิการ

อาการข้างเคียงจากโรคกล้ามเนื้อเสื่อม

มีอาการบาดเจ็บ หรือติดเชื้อในกระดูกสันหลัง

การใช้งานกระดูกสันหลังในการแบกรับน้ำหนัก หรือก้มงอแผ่นหลังบ่อยๆ นานๆ

อาการของโรคกระดูกสันหลังคด
ไหล่ไม่เท่ากัน

กระดูกสะบักนูนไม่เท่ากัน

เอวไม่เสมอกัน

สะโพกสองข้างสูงต่ำไม่เท่ากัน