‘ผู้ก่อการดี’ ระดมสมอง พัฒนาชุมชน ต.เจ็ดเสมียน สู่พื้นที่สุขภาวะต้นแบบ

อิมเมจินไทยแลนด์ เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ระดมสมอง ‘ผู้ก่อการดี’ ต.เจ็ดเสมียน สร้างความเปลี่ยนแปลง

ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ใช่จะมีชื่อเสียงในเรื่องการทำไชโป้วเท่านั้น ที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของปราชญ์ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ‘มานพ มีจำรัส’ หรือ ‘ครูนาย’ ศิลปินเต้นร่วมสมัย รางวัลศิลปาธร กระทรวงวัฒนธรรม หรือ ครูกอล์ฟ ‘ธนกร สดใส’ ผู้เชี่ยวชาญการทำบายศรี รวมทั้งผู้นำ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในอีกหลากหลายสาขา

ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าคนเหล่านี้ได้รวมตัวกัน เป็นกลุ่มผู้ก่อการดี เพื่อช่วยกันพัฒนา ขับเคลื่อนให้เจ็ดเสมียน เป็นตำบลสุขภาวะ โดยได้ร่วมกับ Imagine Thailand Movement ภายใต้การนำของ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้ง Social Lab ห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย) และผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใช้พลังความร่วมมือของเหล่าผู้ก่อการดีสร้างความเปลี่ยนแปลง สู่เป้าหมายให้คนทุกเพศทุกวัยในเจ็ดเสมียน อยู่อย่างมีความสุข มีสุขภาพดีทั้งกาย ใจ ปลอดจากปัจจัยเสี่ยง

สังคมต่างประเทศ

ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ได้เชื้อเชิญเหล่าผู้ก่อการดีกว่า 20 คน ของเจ็ดเสมียน ทั้งปราชญ์ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้สูงวัย และตัวแทนของหน่วยงาน องค์กร ในพื้นที่มาร่วมกันพูดคุยลงลึก ในกิจกรรมการทำแผนตลาดนัดสุขภาพ และพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ในโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ณ โรงแรมธารามันตรา รีสอร์ท ชะอำ จ.เพชรบุรี

ดร.อุดม กล่าวว่า Imagine Thailand Movement มีโอกาสเข้าไปทำงานกับผู้นำใน ต.เจ็ดเสมียน ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งมีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยได้สร้างกลุ่มผู้นำ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก และเยาวชน โดยเชิญปราชญ์ และผู้รู้หลากหลายสาขา เข้ามามีส่วนร่วมทำให้เกิดเครือข่ายของผู้นำที่ให้ความสำคัญในการพัฒนา ต.เจ็ดเสมียน ไปสู่การเป็นตำบลสุขภาวะต้นแบบ แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> สธ.แจงค่าเสี่ยงภัยโควิดบุคลากรนอกสังกัด ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 9 ม.ค.นี้