อังกฤษเสนอร่างกฎหมาย เอื้อให้ยึดหรืออายัดคริปโตได้ง่ายขึ้น

อังกฤษเสนอร่างกฎหมาย เอื้อให้ยึดหรืออายัดคริปโตได้ง่ายขึ้น

การเงิน
 รัฐบาลของประเทศอังกฤษได้เดินหน้าเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสของบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านคริปโตเคอร์เรนซี่ เป้าหมายของการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ จะช่วยให้หน่วยงานทางด้านกฎหมายสามารถดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการยึด, การอายัดและการนำสินทรัพย์ประเภทคริปโตเคอร์เรนซี่กลับคืนมาได้อีกครั้ง โดยเรื่องนี้ทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษได้มีการเน้นย้ำว่า ทางรัฐบาลจะต้องแน่ใจว่า หน่วยงานทางด้านกฎหมายทุกแห่งสามารถที่จะใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมทางด้านคริปโตเคอร์เรนซี่ได้รัฐบาลของประเทศอังกฤษได้เดินหน้าที่จะทำการผลักดันข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภทคริปโตเคอร์เรนซี่และตรวจสอบความโปร่งใสของบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านคริปโต คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้หากพิจารณาให้ผ่านจนมีผลบังคับใช้ได้จริง ก็จะช่วยให้ประเทศอังกฤษสามารถต่อสู้และยับยั้งการก่ออาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงสามารถติดตามการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นแล้วทางรัฐบาลยังให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงร่างกฎหมายในส่วนของกระบวนการพิจารณาความอาญาปี 2002 เพื่อช่วยในการติดตามนำสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่กลับคืนมาได้เร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับรัฐบาลที่ได้ออกมาเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า จะต้องแน่ใจว่าหน่วยงานทางด้านกฎหมายทุกคนสามารถใช้กฎหมายเพื่อปกป้องไม่ให้เหล่าอาชญากรทำการชำระหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมหรือการก่อการร้าย เนื่องจากมีการใช้เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี บวกกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดของกลางเป็นเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่เพิ่มมากขึ้น